Vastuullisuus

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet kehittämään liiketoimintaamme kestävän matkailun periaatteen mukaisesti 

Kestävän matkailun tarkoitus on huomioida nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Kestävässä matkailussa huomioidaan yhtäläisesti matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet. Meille JT-Linellä on tärkeää, että saaristomatkailu säilyttää elämyksellisyytensä tulevaisuudessakin ja siksi haluammekin olla mukana toteuttamassa vastuullisen ja kestävän matkailun periaatteita sekä edistämässä kehitystä, jossa edellytykset kestävään saaristomatkailuun paranevatHaluamme tuoda saaristoa vielä paremmin saavutettavaksi kaikille sekä vaalia saariston kulttuurihistoriaa ja luontoa 

Taloudellinen kestävyys on yrityksen elinehto, ja tavoitteenamme onkin pitkäjänteinen toiminta. Olemmekin kehittäneet toimintaamme siten, että pystymme myös investointien ja hankintojen osalta toteuttamaan kestävän matkailun periaatteita ja investoinnit perustuvat strategiaamme ja arvoihimme. 
 
JT-Linelle jokainen asiakas on yhtä tärkeä! 

Meille on tärkeää huomioida asiakkaat tasavertaisina ja tarjota kaikille laadukasta asiakaspalvelua. Pyrimme kehittämään palveluitamme myös entistä enemmän esteettömiksi ja huomioimaan apuvälineet entistä paremmin aluksilla ja laitureilla. Laadun taataksemme koulutamme henkilökuntaamme sekä huolehdimme heidän työhyvinvoinnistaan. Kehitämme palveluidemme laatua myös vierailijakokemusten kautta ja meillä onkin asiakaspalautejärjestelmä, jota seuraamme aktiivisesti ja hyödynnämme toimintamme suunnittelussa. 
 
Tiivis yhteistyö muiden saman alueen yritysten kanssa on meidän ja asiakkaan etu 

Teemme tiivistä yhteistyötä saarikohteidemme muiden toimijoiden kanssa. Haluamme myös suosia entistä enemmän paikallisia tuotteita ja palveluita ja etsimmekin aina uusia yhteistyömahdollisuuksia paikallisten yritysten kanssa olemassa olevien yhteistyökumppaneiden lisäksi. Lisäksi osallistumme sekä osallistamme asiakkaitamme vastuullisuustyöhön sitomalla hyväntekeväisyyteen lahjoittamiemme tuotteiden ja rahallisten resurssien määrän suoraan toteutuneeseen myyntiin. 

Ympäristövastuullisuudelle olemme omistaneet oman sivun ja meidän ympäristöpolitiikastamme pääsette lukemaan täältä >>

JT-Linelle on myönnetty maaliskuussa 2021 Sustainable Travel Finland –merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.


Sustainable-Travel-Finland-logo    Ekokompassi-logo