Ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuullisuus

JT-LINEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Yrityksemme tavoitteena on vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Tähän pyritään asettamalla kaikkea toimintaa koskevat vuosikohtaiset tavoitteet, arvioimalla tuloksia ja etsimällä jatkuvasti kestäviä tapoja parantaa toimintaamme. Tavoitteena on, että jokainen työntekijämme omaksuu arvomme ja omalla toiminnallaan edesauttaa ympäristövaikutusten vähentämistä. Haluamme myös opastaa asiakkaitamme kierrättämään ja ymmärtämään omien valintojensa merkityksen erityisesti vesistöille ja saaristoluonnolle. Kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan.

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Tämä tapahtuu esimerkiksi organisoimalla kuljetukset tehokkaasti sekä pyrkimällä taloudelliseen ja vähäpäästöiseen ajotapaan. Hankinnoissamme kiinnitämme huomiota kestäviin valintoihin ja tuotteiden kierrätettävyyteen. Kehitämme edelleen jätteiden lajittelua aluksissamme ja valitsemme mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavat puhdistusaineet. Ympäristöpolitiikkamme ja tavoitteidemme toteuttamiseksi meillä toimii ympäristötiimi, joka vastaa henkilökuntamme perehdytyksestä ja sitouttamisesta sekä kestävän toimintatavan jatkuvasta kehittämisestä.

JT-Line haluaa olla mukana kehityksessä, jossa edellytykset kestävään saaristomatkailuun paranevat ja säilyvät myös tulevaisuudessa.

JT-Linelle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti syyskuussa 2020.


Sustainable-Travel-Finland-logo    Ekokompassi-logo