Esteettömyys ja saavutettavuus

Pihlajasaari: esteettömyys ja saavutettavuus

Pihlajasaari on tällä hetkellä haastava kohde esteettömyyden näkökulmasta. Teemme parhaillaan esteettömyyden kehitystyötä, jotta Pihlajasaari olisi tulevaisuudessa helpommin saavutettavissa myös apuvälineita tarvitseville. Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla on kysymyksiä aluksien tai saarikohteen esteettömyydestä! Henkilökuntamme on koulutettu tarvittaessa auttamaan apuvälineiden kanssa liikkuvia matkustajia alukseen nousussa ja aluksesta poistumisessa.


Kuva: Sanna Kalmari

Henkilökohtaiset avustajat

Pihlajasaaren vesibussi on Vammaiskorttikohde. Avustettavan kanssa saapuva henkilökohtainen avustaja pääsee Pihlajasaaren vesibussiin veloituksetta, kun avustettavan kortissa on A-merkintä. Alukselle ja Pihlajasaareen saa ottaa opaskoiran, mutta pyydämme huomioimaan koiran kanssa liikkumiseen liittyvät rajoitukset Pihlajasaaressa (lisätietoja saaren ilmoitustaululta).  Vuokrattavia lastenvaunuja tai pyörätuolia Pihlajasaaressa ei ole.


Pihlajasaaren reitin lähtölaiturit ja alukset

Pihlajasaareen liikennöivät vesibussit Merisatamasta ja Ruoholahdesta. Pääasiassa Merisatamasta Pihlajasaareen liikennöi vesibussi Ilves ja Ruoholahdesta Pihlajasaareen vesibussi Chapman, mutta poikkeukset aluksissa ovat mahdollisia. Merisataman satama- ja laiturialue on esteettömämpi kuin Ruoholahden, sillä Ruoholahden laiturin luiskat ovat jyrkät. Löydät alta tarkemmat tiedot Merisataman, Ruoholahden ja Pihlajasaaren laiturialueiden sekä vesibussien esteettömyydestä. Lippu vesibussiin ostetaan verkkokaupasta tai vesibussista.

Merisatama (os. Merisatamanranta 10): saapuminen ja laiturialue

Laiturialueen läheisyydessä ei ole esteettömiä autopaikkoja. Helsingin kaupungin Palvelukartasta löydät tarkemmat tiedot alueen pysäköintimahdollisuuksista. Saattoliikenteellä on parhaiten tilaa pysähtyä läheisen kahvilan Cafe Ursulan piha-alueella.

Merisataman laiturialueen edusta on tasainen ja pääosin asfaltoitu (kts. kuvat 1). Laiturille johtaa luiska, jonka yläpäässä on vedenkorkeudesta riippuen n. 9 cm korkea kynnys (kts. kuvat 2). Alukselta löytyy erillinen siirrettävä pyörätuoliluiska, joka voidaan tarvittaessa tuoda kynnyksen päälle mahdollistamaan helppo kulku apuvälineen kanssa kynnyksen yli.

Kulku vesibussiin:

Vesibussiin kuljetaan kaarevaa kulkusiltaa pitkin, jonka leveys on 90 cm. Kulkusilta on suosituksia jyrkempi. Kulkusillan ylä- ja alapäässä on kynnykset, jotka ovat n. 3–5 cm korkeita. Alukselta löytyy erillinen siirrettävä pyörätuoliluiska, jota voidaan tarvittessa käyttää yhdessä varsinaisen kulkusillan kanssa, jotta kulkuväylästä aluksen ja laiturin välillä saadaan loivempi (kts. kuva 7). Vesibussin sisääntulotasolla on tilaa olla isomman apuvälineen kanssa, ja tilaan jää yli 150 cm käännähdysympyrä. Muille tasoille on portaat. Apuvälineellä pääsee myös kahvilan palvelutiskin ääreen. Aluksessa ei ole esteetöntä WC-tilaa.

Ruoholahti (os. Kellosaarenranta 10): saapuminen ja laiturialue

Laiturialueen läheisyydessä ei ole esteettömiä autopaikkoja. Helsingin kaupungin Palvelukartasta löydät tarkemmat tiedot alueen pysäköintimahdollisuuksista. Saattoliikenteellä on tilaa pysähtyä laiturialueelle johtavien luiskien läheisyydessä.

Laiturialueelle on viereiseltä jalankulkuväylältä luiskat, jotka ovat noppakiveä. Myös laiturialueelle johtavat kulkureitit ovat noppakiveä.

Kulku vesibussiin tapahtuu laiturin alatasolta, jonne johtavat suosituksia jyrkemmät luiskat. Luiskat eivät ole yhtenäisiä, vaan luiskien keskellä on rako (kts. kuva 3).

Kulku vesibussiin:

Vesibussiin kuljetaan kaarevaa kulkusiltaa pitkin, jonka leveys on 90 cm (kts. kuva 4). Kulkusilta on suosituksia jyrkempi. Kulkusillan ylä- ja alapäässä on kynnykset, jotka ovat n. 3–5 cm korkeita. Alukselta löytyy erillinen siirrettävä pyörätuoliluiska, jota voidaan tarvittessa käyttää yhdessä varsinaisen kulkusillan kanssa, jotta kulkuväylästä aluksen ja laiturin välillä saadaan loivempi (kts. kuva 7). Vesibussin sisääntulotasolla on tilaa olla isomman apuvälineen kanssa, ja tilaan jää yli 150 cm käännähdysympyrä. Muille tasoille on portaat. Apuvälineellä pääsee myös kahvilan palvelutiskin ääreen. Aluksessa ei ole esteetöntä WC-tilaa.

Pihlajasaari: saapuminen ja laiturialue

Pihlajasaaressa heti varsinaisen kiinteän laiturialueen jälkeen alkaa pehmeä hiekkaosuus. Mikäli haluat Pihlajasaaren esteettömyydestä lisää tietoa, voit olla yhteydessä saaren henkilökuntaan puhelimitse 09 310 71518 tai 09 310 715 19.

Pihlajasaaren laiturin kiinteä osuus on esteetön kulkea apuvälineellä. Tälle alueelle saapuu yleensä Ruoholahdesta saapuva vesibussi Chapman.

Laiturialue jatkuu kiinteän osuuden jälkeen ns. kelluvana laiturina, jonne johtaa luiska, mutta luiskan alapäässä on n. 14 cm korkea kynnys. Alukselta löytyy erillinen siirrettävä pyörätuoliluiska, joka voidaan tarvittaessa tuoda kynnyksen päälle mahdollistamaan helppo kulku apuvälineen kanssa kynnyksen yli. Tälle laiturialueelle saapuu yleensä Merisatamasta saapuva vesibussi Ilves, mutta tarvittaessa vesibussi voidaan ohjata kiinteälle laituriosuudelle, mikäli sääolosuhteet sen mahdollistavat. Olethan etukäteen yhteydessä meihin puhelimitse 010 205 1880, jos sinulle on Pihlajasaareen saapumiseen liittyviä esteettömyystarpeita.

Kulku vesibussiin:

Vesibussiin kuljetaan kaarevaa kulkusiltaa pitkin, jonka leveys on 80 cm (kts. kuva 6). Kulkusilta on suosituksia jyrkempi. ja veden korkeus vaikuttaa kulkusillan kaltevuuteen. Kulkusillan ylä- ja alapäässä on kynnykset, jotka ovat n. 3–5 cm korkeita. Alukselta löytyy erillinen siirrettävä pyörätuoliluiska, jota voidaan tarvittessa käyttää yhdessä varsinaisen kulkusillan kanssa, jotta kulkuväylästä aluksen ja laiturin välillä saadaan loivempi (kts. kuva 7). Vesibussin sisääntulotasolla on tilaa olla isomman apuvälineen kanssa, ja tilaan jää yli 150 cm käännähdysympyrä. Muille tasoille on portaat. Apuvälineellä pääsee myös kahvilan palvelutiskin ääreen. Aluksessa ei ole esteetöntä WC-tilaa.


1. Pihlajasaaren vesibussin lähtölaiturialue Merisatamassa


3. Pihlajasaaren vesibussin lähtölaiturialue Ruoholahdessa


5. Lähtölaiturialue perillä Pihlajasaaressa


7. Aluksista löytyy erillinen siirrettävä pyörätuoliluiska, jota voidaan tarvittessa käyttää yhdessä varsinaisen kulkusillan kanssa, jotta kulkuväylästä aluksen ja laiturin välillä saadaan loivempi. | Kuva: Sanna Kalmari


2. Pihlajasaaren vesibussin lähtölaiturialue Merisatamassa


4. Kulkusilta laiturin ja vesibussin välillä Ruoholahdessa


6. Kulkusilta laiturin ja vesibussin välillä Pihlajasaaressa


8. Pihlajasaari on tällä hetkellä haastava kohde esteettömyyden näkökulmasta. Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla on kysymyksiä aluksien tai saarikohteen esteettömyydestä. Henkilökuntamme on koulutettu tarvittaessa auttamaan apuvälineiden kanssa liikkuvia matkustajia alukseen nousussa ja aluksesta postumisessa. | Kuva: Sanna Kalmari


Haluamme, että Helsingin saaristo säilyy elinvoimaisena myös tuleville sukupolville, ja siksi tankkaamme Pihlajasaaren reitillä liikennöiviin aluksiin ainoastaan uusiutuvaa polttoöljyä. Edelläkävijöinä haluamme olla mukana edistämässä vähäpäästöisempiä ratkaisuja. Uusiutuvan polttoöljyn käytöllä vähennämme kyseisellä reitillä hiilijalanjälkeämme jopa 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Suosittelemme, mikäli mahdollista, saapumaan Ruoholahteen tai Merisatamaan julkisilla liikennevälineillä. Lisätietoja löydät HSL:n Reittioppaasta >>

Sustainable-Travel-Finland-logo    Ekokompassi-logo