Avgångsbryggorna

Hagnäs Island Hopping -rutten: avgångsbryggorna

Bekanta dig med Helsingforsbiennalen 2021 som organiseras på Skanslandet! JT-Line trafikerar Island Hopping –vattenbussrutten från Hagnäs via Kronbergsstranden till Kalvholmen, Skanslandet och Lonnan varje dag 12.6.-15.8.2021, både på veckosluten 21.-22.8.2021 och 28.-29.8.2021 och på Östersjödagen 26.8.2021.

HAGNÄS
Här >> ser du Hagnäs bryggas läge på Google Maps-karttjänsten

KRONBERGSSTRANDEN
Här >> ser du Kronbergsstrandens bryggas läge på Google Maps-karttjänsten

KALVHOLMEN
Här >> ser du Kalvholmens bryggas läge på Google Maps-karttjänsten

SKANSLANDET
På Skanslandet stannar fartyget först vid Lotsgårdens brygga för att lämna anländande passagere. (Var Helsingforsbiennalen 2021 börjar.)
Efter det förflyttar sig fartyget till Torpedvikens brygga, där den plockar upp bort åkande passagerare.
Här >> ser du Lotsgårdens bryggas läge på Google Maps-karttjänsten
Här >> ser du Torpedvikens bryggas läge på Google Maps-karttjänsten

LONNAN
Här >> ser du Lonnans bryggas läge på Google Maps-karttjänsten