Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet

Vi har förbundit oss till att utveckla vår affärsverksamhet i riktning med principerna om hållbart resande.

Avsikten med hållbart resande är att ta i beaktande den nuvarande och framtida effekten som verksamheten har socialt och ekonomiskt, samt på miljön. I hållbart resande beaktas likväl resenärers, resebolags, resmåls, miljöns, samt lokalbefolkningens behov. För oss på JT-Line är det viktigt att resandet i skärgården fortsättningsvis är upplevelserikt i framtiden. Därför vill vi vara med att verkställa ansvarsfulla och hållbara principer, och förbättra de förutsättningar som krävs för ett hållbart skärgårdsresande i framtiden. Vi vill öka skärgårdens tillgänglighet för alla, samt vårda skärgårdens kulturhistoria och natur.

Ekonomisk hållbarhet är ett av våra livsvillkor och vi strävar för en uthållig verksamhet. Därför har vi utvecklat vår verksamhet så, att vi genom våra investeringar och inköp kan genomföra principerna om hållbar turism i riktning med vår affärsstrategi och våra värden.

För JT-Line är varje kund lika viktig!

Det är viktigt för oss att beakta våra kunder jämlikt, och att erbjuda alla en hög kvalitet av kundbetjäning.
Vi strävar till att öka tillgängligheten av våra tjänster för personer med funktionsnedsättningar, och att bättre beakta hjälpmedel ombord våra båtar, och på våra bryggor. För att säkerställa kvaliteten av vår service skolar vi våra anställda samt tar hand om deras välmående på arbetet. Vi utvecklar våra tjänster också på basis av feedback från våra kunder, och har för det ändamålet gjort ett kundfeedbacksystem som vi aktivt följer med och utnyttjar då vi förbättrar på våra tjänster.

Ett tätt samarbete med andra lokala företag är till nytta för både oss och våra kunder.

Vi samarbetar tätt med andra företag på våra ö-destinationer (Lonnan, Sveaborg och Rönnskär). Vi vill också alltmer främja lokala produkter och tjänster. Därför söker vi alltid också efter nya samarbetsmöjligheter med lokala företag, utöver de samarbetspartner vi redan har. Dessutom deltar vi, samt involverar vi våra kunder, i arbetet för ansvarsfullhet genom att donera till välgörenhet våra produkter och pengaresurser i direkt korrelation till den förverkligade försäljningen. Den kommande säsongen har vi valt att stödja Hope Ry och John Nurminens Stiftelse.

Vi har ägnat en egen sida åt miljöansvarsfullhet, och du kan läsa mer om vår miljöpolicy här >>

JT-Line har blivit tilldelad Sustainable Travel Finland –märket i mars 2021 som bevis av företagets värdefulla och långvariga arbete för hållbart resande.


Sustainable-Travel-Finland-logo    Eco-Compass-logo