Miljöansvar

Miljöansvar

JT-LINE’S MILJÖPOLICY

Vårt företag strävar till att förminska effekten vår verksamhet har på miljön. För att åstadkomma detta, ställer vi årliga målsättningar för all vår verksamhet, granskar resultaten, samt söker ständigt hållbarare sätt att förbättra verksamheten. Vi strävar till att varje anställd tar till sig våra värden, och genom sina egna handlingar medverkar att förminska effekten vi har på miljön.
Vi vill också råda våra kunder i återvinning, och hjälpa dem förstå vad för följder deras val har, speciellt på vattendragen och vår skärgårdsnatur. Vi uppmuntrar också våra samarbetspartner att verka på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt.

Vi följer miljölagstiftningen, och är engagerade till att utveckla vår verksamhet i linje med principerna för hållbar turism. Det här sker till exempel genom att organisera vår transport effektivt, samt genom att sträva till ett ekonomiskt och ekologiskt sätt att köra.
I våra anskaffningar beaktar vi både hållbarheten, samt produkters återvinningsmöjligheter. Vi förbättrar fortfarande på sorterandet och återvinnandet av avfall på våra fartyg, och väljer också tvättmedel som belastar miljön så lite som möjligt. För att verkställa vår miljöpolicy och målsättningar har vi ett miljöteam som ansvarar för personalens skolande och engagemang, samt fortsätter utvecklandet av en hållbar verksamhet.

JT-Line vill vara med i utvecklingen att förbättra förutsättningarna för ett hållbart resande i skärgården, och också bevara dessa förutsättningar i framtiden.

JT-Line har blivit tilldelad Ekokompass –miljöcertifikatet i september 2020.


Sustainable-Travel-Finland-logo    Eco-Compass-logo