Företagsberättelse och våra värden

Om företaget

År 1993 hade Juha Tiilikainen ett mål då han köpte sin första vattenbuss av trä, M/s Monica. Målet var att erbjuda oförglömliga, unika, och professionellt genomförda upplevelser på havet.
Enligt detta mål har vi framgångsrikt verkat redan i snart 30 år.

Vi är ett vattenbussrederi från Helsingfors, som äger sammanlagt 9 olika vattenbussar. Fartygen varierar från mindre, mysiga vattenbussar av trä, till större vattenbussar av järn. Företaget ägs fortfarande av grundaren Juha Tiilikainen. Vår mission är att göra Helsingfors skärgård tillgänglig för alla, med beaktande av miljön.

VÄRDEN

Yrkeskunnig personal, varmt arbetsklimat, och trygghet på vattnet.
På JT-Line jobbar vi som ett team, vilket är speciellt viktigt ute på havet, och våra arbetare har också blivit en del av vår stora JT-Line familj. Till företagets styrka hör vår yrkeskunniga personal, som utövar gott sjömanskap samt säkrar tryggheten ombord på våra fartyg. Vår vänliga personal betjänar dig åtminstone på finska och engelska, ofta också på svenska, och möjligtvis på andra språk också, beroende på vem som är i turen.

Tolerans och jämställdhet, samt en högklassig och framgångsrik verksamhet.
För oss är alla kunder lika värda, oberoende av religion, utseende, sexuell läggning, eller politiska åsikter. Vi vill att folk skall kunna slappna av ombord våra båtar, och fortsätta resan med ett gott humör. Vi tror också att vi genom vår högklassiga verksamhet möjliggör en långsiktig utveckling av verksamheten för en mer hållbar framtid.

Verksamhet som beaktar miljön.
Till våra centrala värden hör att ta miljön i beaktande i allt det vi gör. Vårt företag har blivit tilldelad Ekokompass -miljösertifikatet i september 2020, samt Sustainable Travel Finland -märket i mars 2021. Vi gör vår andel så att vi har möjlighet att i fortsättningen också erbjuda oförglömliga, unika, och professionellt genomförda upplevelser på havet.

JT-Line har blivit tilldelad Ekokompass -miljöcertifikatet i september 2020, samt Sustainable Travel Finland –märket i mars 2021.
JT-Line har varit med i det riksomfattande kvalitetskontrollprogrammet för resebolag Laatutonni sedan år 2009.
JT-Line har också sedan 2007 nått den höga Rating Alfa –kreditklassificeringen som beviljas av Finlands Kundinformation Suomen Asiakastieto

      Sustainable-Travel-Finland-logo    Ekokompassi-logo