TIDTABELL Salutorget – Lonnan

Tidtabell Salutorget – Lonnan


JT-Lines fartyg trafikerar år 2021 från Kolerabassängen vid Salutorget till Lonnan från och med maj till slutet av september.

Restiden från Salutorget till Lonnan är cirka 10 minuter.

Håll tillräckligt avstånd till andra passagerare och besättningen.
Du kan för din egen del hjälpa förebygga trängsel.
Alla passagerare som fyllt 12 måste använda munskydd.
Kom inte ombord ifall du har symptom av en luftvägsinfektion!  


TIDTABELL 20.-28.5.2021 >>
TIDTABELL 29.5.-29.8.2021 >>
TIDTABELL 30.8.-30.9.2021 >>


(Vi behåller rättigheten till skrivfel.)