20.-28.5.2021

Tidtabell Salutorget – Lonnan


JT-Lines fartyg trafikerar år 2021 från Kolerabassängen vid Salutorget till Lonnan från och med maj till slutet av september.

Restiden från Salutorget till Lonnan är cirka 10 minuter.

Håll tillräckligt avstånd till andra passagerare och besättningen.
Du kan för din egen del hjälpa förebygga trängsel.
Alla passagerare som fyllt 12 måste använda munskydd.
Kom inte ombord ifall du har symptom av en luftvägsinfektion!  


TIDTABELL 20.-28.5.2021

Från Salutorget
till Lonnan:
Från Lonnan
till Salutorget:
10.00 10.35
10.30 11.05
11.00 11.35
11.30 12.05
12.00 12.35
12.30 13.05
13.00 13.35
13.30 14.05
14.00 14.35
14.30 15.05
15.00 15.35
15.30 16.05
16.00 16.35
16.30 17.05
17.00 17.35
17.30 18.05
18.00 18.35
18.30 19.05
19.00 19.35
19.30 20.05
20.00 20.35
21.00 21.35
22.35 **
23.35 ***

** Inte på söndagar (och helgdagar)
*** Inte på mån, tis, ons & sön (och inte på helgdagar)

Från Lonnan
till Sveaborg:
Fråm Sveaborg *)
till Lonnan:
10.10 10.25
10.40 10.55
11.10 11.25
11.40 11.55
12.10 12.25
12.40 12.55
13.10 13.25
13.40 13.55
14.10 14.25
14.40 14.55
15.10 15.25
15.40 15.55
16.10 16.25
16.40 16.55
17.10 17.25
17.40 17.55
18.10 18.25
18.40 18.55
19.10 19.25
19.40 19.55
20.10 20.25
21.10 21.25
22.25 **
23.25 ***

*) Sveaborgs avgångstid är från Artilleriviken: fartyget stannar också vid Kungsportens brygga vid behov, genast efter avgången från Artilleriviken.


(Vi behåller rättigheten till skrivfel.)