Avgångsbryggorna

Sveaborg & Lonnan: avgångsbryggorna

JT-Lines vattenbussar trafikerar 8.5.-30.9.2021 från Kolerabassängen vid Salutorget, brygga nr 10, till Artilleriviken och Kungsporten på Sveaborg samt till Lonnan.

SALUTORGET
Här >> ser du avgångsbryggans läge vid Salutorgets Kolerabassäng på Google Maps-karttjänsten

Tillgänglighet med kollektivtrafiken:
Spårvagn: 2 (hållplats: Salutorget), 4 och 7 (hållplats: Senatstorget)
Buss: 17 (hållplats: Salutorget)
Stadscykel: Den närmaste stadscykelstationen är vid Salutorgets ända av Esplanadparken, på Unionsgatan. Stadscykelstation nr 011.

LONNAN
Här >> ser du Lonnans bryggas läge på Google Maps-karttjänsten

SVEABORG, ARTILLERIVIKEN & KUNGSPORTEN
Här >> ser du Artillerivikens bryggas läge på Google Maps-karttjänsten
Här >> ser du Kungsportens bryggas läge på Google Maps-karttjänsten
Här >> hittar du Förvaltningsnämnden för Sveaborg:s officiella karta