TIDTABELLER

Rönnskär: tidtabeller 2022

JT-Lines vattenbussar trafikerar från Havshamnen och Gräsviken till Rönnskär på veckoslutet 14.-15.5.2022, och dagligen 21.5.-28.8.2022.


TIDTABELL 15.-28.8.2022

Från Havshamnen till Rönnskär: Från Rönnskär till Havshamnen:
9.30 10.15
10.30 11.45
12.00 13.15
13.30 14.45
15.00 16.15
16.30 17.45
18.00 19.15
19.30 20.15
21.00
Från Gräsviken till Rönnskär: Från Rönnskär till Gräsviken:
10.00 10.40
11.00 12.10
12.30 13.40
14.00 15.10
15.30 16.40
17.00 18.10
19.40


TIDTABELL 4.6.-14.8.2022

Från Havshamnen till Rönnskär: Från Rönnskär till Havshamnen:
9.30 10.15
10.30 11.15
11.30 12.15
12.30 13.15
13.30 14.15
14.30 15.15
15.30 16.15
16.30 17.15
17.30 18.15
18.30 19.15
19.30 20.15
21.00
Från Gräsviken till Rönnskär: Från Rönnskär till Gräsviken:
10.00 10.40
11.00 11.40
12.00 12.40
13.00 13.40
14.00 14.40
15.00 15.40
16.00 16.40
17.00 17.40
18.00 18.40
19.40


Under sommarsäsongen 2022 kommer vi endast att tanka Nestes förnybara MY eldningsolja på fartygen som trafikerar Rönnskär-rutten. Som pionjärer vill vi vara med och främja lösningar med lägre utsläpp. Genom att använda Neste MY förnybar eldningsolja kommer vi att minska vårt koldioxidavtryck med upp till 90 % jämfört med fossila bränslen.

Sustainable-Travel-Finland-logo    Eco-Compass-logo